تجربه

هر وقت دیدید یکی از وبلاگش رفت و نبودش و هر از گاهی سر میزنه 

هر وقت دیدی یکی نامش را عوض کرد و یا 

هر وقت دیدید یک رفیق تو وبلاگش نوشت فعلا نیستم نوشت 

هر وقت دیدید یک رفیق تو وب گفت ببخشید :...فعلا

هر وقت دیدی یکی داره یک درمیان جواب شما را میده 

هروقت دیدید عشقتون دو خط داره

هر وقت دیدید روی بعضی اسم ها حرف میزنه 

هر وقت ...

حتما یه جای دنجی پیدا کرده و کلی تو ... 

/ 0 نظر / 13 بازدید