دعـــــــــا

سنگینیه باری که خدا بر دوش ما میگذارد

   آنقدر نیست که کمرمان را خرد کند!!

  بلکه: به اندازه ای است که ما را 

  برای دعــــا به زانو در بیاورد....

/ 0 نظر / 5 بازدید