سهم عشق

از کارت پستال تا بیلبردهای تبلیغاتی 

عشق را تبلیغ می کنند 

گاهی سهم رسیدن یک شعر است 

گاهی فهم یک عشق از شعور است 

سهم من سهم تو سهم ما 

تبلیغ رنگهاست 

تا نان زندگی سنگ نشود 

البته سنگگ اشکال ندارد 

از شهر بهجت تا شعور سگ ولگرد 

گاهی تا فرانسه هم پارس می کند

و عاقبت ارس میداند 

چرا خودکشی کرد 

صاحب این سگ .

ن.پ 

کسی ادعای عجولانه نکند

گاهی شغال نقش سگ را بازی می کند

شاید ربط کلمات برایت بی مفهوم باشد اما حاصل یک عمر مطالعه در هر کلمه نشسته است همه این کلمات حاصل چند جلد کتاب است که خواب را از چشم نویسنده گرفت . سگ نماد حارص است و شغال نماد دزد.

/ 0 نظر / 12 بازدید