حرف و خیال تا عمل

لیلا شد شبنم 

شبنم شد سیب

سیب شد مهر 

مهر شد ؟ ...

اما لیلا همان ...است .

بیچاره مهرزاد ...

و کلی قربون صدقه

چقدر نذر کردی تا نمره بگیره ؟

اصلا به تو چه ؟ مشکلات خود را نذر کن .

تو نذر کردن را هم مسخره کرده ای ، مهرزاد؟ 

چه آدمهایی که ادای روشنفکری در میارند...

و بعد می شوند کاسه داغ تر از آش .

خجالت کشف بزرگی نیست 

اما حرف سنگینی است .

فهمیدی مهرزاد .ش 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید