گذشت زمان

گذشت زمان، باعث میشه یه چیزایی معلوم بشه! یه چیزایی کمرنگ بشه! غم و غصه ها فراموش نمیشن ولی یاد میگیری به دردهایی که داری عادت کنی و باهاشون کنار بیایی!

گذشت زمان بهت فرصت فکر کردن میده، اونوقت اشتباهات رو میبینی!! و گاهی از حماقت خودت تعجب میکنی!، پشیمون میشی... ولی دیگه گذشته!.... قیمتش رو پرداختی! و چه گران!! عمرت رو دادی، زمان رو از دست دادی!!

پرداخت این هزینه گران هم غمی به غمهات اضافه میکنه... ولی چاره ای نیست!! باید صبور باشی، باید عادت کنی، باید درس بگیری و از این به بعد به قیمت هر چیز و هر کس فکر کنی!!

خودت رو دلداری میدی که فراموش میکنم! جبران میکنم!! ولی نمیشه!! خیالت راحت! که هرگز فراموش نمیشه، تلخی ها، غمها، شکست ها هرگز فراموش نمیشن چون اثراتش رو تو زندگیمون هر روز و هر روز میبینیم و با تمام وجودمون لمس میکنیم!!

جبران هم نمیشه !! هرگز!! باید بپذیری که آب رفته به جوی باز نگردد...

گذشت زمان فقط به ما یاد میده که چطور به دردامون عادت کنیم و با وجود غم فراوان لبخند بزنیم!! آروم باشیم... و سعی کنیم آدم خوبی باشیم و از گذشته عبرت بگیریم... فقط همین...

.....

ن.پ

شاید و شاید ...

خدا کنه دعای خیر مردم پشت سر آدم باشه 

یا به نفرین کسی دچار نشه که تا روز قیامت باید بسوزه و پس بده .

یا زنگی زنگ باش یا مسی مس 


 

/ 0 نظر / 9 بازدید