زیباست ...

به یاد داشتته باش هر وقت دلتنگ شدی

به آسمان نگاه کن چون کسی هست

که عاشقانه تو را می نگرد و منتظر توست

اشکهای تو را پاک می کند و

دستهایت را صمیمانه می فشارد تو را دوست دارد.

 

دستهایم را بگیر چشمم به آسمان است

گاهی چشم آسمان می بارد

دلتنگ توام...!

/ 0 نظر / 9 بازدید