سلام عشقم ...

بیا گذشته را فراموش کن ...

من اشتباه کردم ...

به گذشته ام 

امروز را جبران می کنم 

افسون عشق ... تویی عزیزم ...س 

من مست و شیدایی توام ...س

هنوز عطر آغوشت در موهایم پیچیده است .

آغوش مردانه ات 

احساس فرهادیت 

مرا پیش تو شیرین کرده است 

ل... به تو می اندیشد و بس .

به سوگندهایم اعتماد کن 

یک خطا بیش نبود.

حس دریا دارم 

بیا جمعه را با هم 

دوباره دریا کنیم 

دریا من و تو را خوب می شناسد 

شنا در دریا و بوسه 

حس کوسه ها را درمیاره 

دوباره دوباره

بریم به دریا جنوب 

تا کوسه بفهمند 

عاشقی یعنی چه ؟

/ 0 نظر / 10 بازدید