باش تا ...

حالت رنگی ، خیالت ساده باشد ، روزت آرام و شبت تخت است 

/ 1 نظر / 2 بازدید
الی

هوای دو نفره داشتن نه ابر می خواهد نه باران کافی ست حواسمان بهم باشد . . .