نم بوسه

خیس بوسه هایت شدم 

در رویای صادقانه شب ها تنهایی تو 

لب هایم در انتظار 

کام آخر دیشب 

بیدار مانده

تن مردانه ات 

حس عاشقی می دهد.

/ 0 نظر / 4 بازدید