בلـــــ♥ـــم

سالها قبل בلــــــــم را شستم از عشق

پهـטּ ڪـرבم روی בیوار سکوت

و בر سایـ زنـבگے

قطره قطره خشــڪ شـבن בلـــــ♥ـــم را

به نظاره نشستم !

 בلــــــــم خشـڪیـב بر بند تنهایے و سکوت

 باراטּ اشڪهایم شایـב ...

ڪـسے چـ مے בانـב از مرگ رنگها

و یا احساس خفتـ בر گلویم

انـבڪے صبر بایـבم ...

شایـב طلوع ڪند سپیـבه اے

בر صبح سـڪـوت و تنهایے مـטּ !

شایـב تــــ♥ـــو هماטּ باراטּ בلــــــــم باشے ...!

شایـב ...

/ 1 نظر / 5 بازدید