...خ...ج...ا...ل...ت

گاهی خجالت قدیمی می شود 

آنچنان که آدمها یادشان میرود 

چرا رفتند؟

به شهری که مردانش معروفند به ...

ن.پ

1- لازم نیست به نام... خاص مطلب بزنی .

2- من کلمات تو را می شناسم

3 - اصلا خیالت راحت کنم : اعتماد به دیگران تو را رسوا کرده است.

/ 2 نظر / 19 بازدید
...

متأسفانه چوب صداقتمونو میخوریم... بازی با کلمات کار هر کسی نیست

م.ش

"دیوانه آدم که فکر هوا را نمی کند اگر نباشد آدم نیست" ./م.س/