بایدها نقاشی می شوند

چقدر آدمها باید ژشت فرهنگی بگیرند

و پشت دیوارهای نامرعی حرفهایی بزنند

که ایمان ندارند.

زمان آقای ... را قضاوت می کند.

هم او اطلاعات دارد هم من .

بایدها نقاشی می شوند

فقط ...باید دانست

ماه پشت ابر نمی ماند.

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
????????????????/

??????????? شما اینجا چرا آقای ......؟؟؟؟؟؟؟؟؟

dddd

سلام خانم ش. حالتون احوالتان خوبید؟