تمام تو

من از تمام آسمان یک باران را میخواهم ! 

از تمام زمین یک خیابان را!

 و از تمام تو...

یک دست که قفل شود در دست من...!

/ 0 نظر / 8 بازدید