گاهی همه ...

گاهی همه هستند اما نمی شود 

گاهی کسی نیست اما می شود 

/ 1 نظر / 5 بازدید
صدای سکوت

به قدرت بی‌کران خداوند ایمان داشته باشیم و با خود تکرار کنیم که من لیاقت بهترین‌ها را دارم و با لطف خدای بزرگ به آنها خواهم رسید.