ماه چهارم شلیک کن

نمیدانم چرا!!!

در این حوالی نیستی ؟!!!

به امید رفتن آمدم 

زیر سایه ی نگاهت ایستاده ام !!!

اندکی به طرف من نشانه بگیر

و نفس را در سینه ات حبس کن

با یک شلیک

به رفتن مرا

 بدرقه ام کن

بهای عشق تابستان همین است 

چون همیشه در این حوالی مسلح است

 

/ 0 نظر / 10 بازدید