گاهی ...

گاهی

تو زندگی آدما لحظه ایست

مثل موقعی که دلشون برای کسی تنگ میشه

این جور وقتا

حاضرن همه هستی شون رو بدن تا

اون عزیز رو ببینن

گاهی

فاصله ها خیلی زیاده

ای خدا جون

هم دلتنگی دیدارش هست

هم فاصله ها زیاد

تمام گاهی وقتای زندگی آدما

همیشه های زندگی من شده !

 

/ 0 نظر / 5 بازدید